Powered by Blogger.

Wednesday, 7 August 2013

Label :

Solusi Untuk “Laptop Acer V5-431 tidak bisa diinstall Windows 8!”

update: Windows 8.1 berjalan normal di laptop ini, saya sudah tes dan berhasil tanpa masalah.
windows 8.1 Preview download
Screenshot (1)======================================================================================
Inilah kalimat yang sering muncul ketika saya sedang mencari solusi untuk masalah yang sama, memang sepertinya ini adalah masalah umum bagi pengguna laptop ini. Hal ini terjadi karena driver (WLAN & AHCI) bawaan dari windows 8 tidak cocok dengan laptop ini. Seperti diketahui windows 8 sudah dilengkapi dengan sejumlah driver bawaan, jadi seperti linux, perangkat PC/Laptop akan bisa langsung dipakai tanpa menginstall driver. namun ketika driver tersebut tidak cocok, justru menjadi masalah baru, seperti yang dialami oleh laptop ini “irql_not_less_or_equal”. solusinya mesti ganti driver bawaan Windows 8 tersebut dengan driver yang sesuai dari pihak produsen laptop, dalam hal ini ACER. caranya gimana? ada dua cara; upgrade dari windows 7 dan clean install.
1. Upgrade dari Windows 7. Install windows 8 dari windows 7 dengan menggunakan “Acer Upgrade Assistant” , bisa di download di sini: http://global-download.acer.com/supportfiles/Windows8/Win8UpgAsstTool_1.00.3001.zip Jalankan program tersebut dan, ikuti petunjuk yang ada, pd dasarnya program ini akan mendeteksi program/driver yg tidak cocok, dan driver yang perlu diupdate untuk Windows 8, program ini akan membantu anda untuk mendownload driver tersebut. Setelah itu, saat instalasi windows 8 maka pilih opsi “Keep Windows setting, personal files, dan apps”, dan ikuti petunjuk berikutnya.
2. Clean install. Yang ini agak ribet, Dengan menggunakan answer file(autounattend.xml) untuk menginstall driver terbaru untuk menggantikan driver bawaan windows 8 yang bermasalah dengan laptop ini. jadi saat instalasi OS, driver yang diinstall adalah driver terbaru, bukan driver bawaan dari windows 8 yang merupakan penyebab problem “irql_not_less_or_equal” di laptop ini. berikut langkah-langkahnya; sebelumnya siapkan FD 4GB atau lebih
a. copy instalasi windows 8 ke FD menggunakan software inihttp://images2.store.microsoft.com/prod/clustera/framework/w7udt/1.0/en-us/Windows7-USB-DVD-tool.exe
b. download driver WLAN (sesuaikan dengan laptop anda atheros atau broadcom) dan AHCI dari web acer.
c. buat file dengan nama “autounattend.xml” di FD tadi, kemudian buka dengan notepad, dan copy teks berikut ke dalam file ini:
<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?>
<unattend xmlns=”urn:schemas-microsoft-com:unattend”>
<settings pass=”windowsPE”>
<component name=”Microsoft-Windows-Setup” processorArchitecture=”x86″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS” xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State&#8221; xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”&gt;
<DiskConfiguration>
<WillShowUI>Always</WillShowUI>
</DiskConfiguration>
<UserData>
<ProductKey>
<WillShowUI>Always</WillShowUI>
</ProductKey>
</UserData>
<UseConfigurationSet>true</UseConfigurationSet>
</component>
<component name=”Microsoft-Windows-PnpCustomizationsWinPE” processorArchitecture=”x86″ publicKeyToken=”31bf3856ad364e35″ language=”neutral” versionScope=”nonSxS” xmlns:wcm=”http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State&#8221; xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance”&gt;
<DriverPaths>
<PathAndCredentials wcm:action=”add” wcm:keyValue=”1″>
<Path>%configsetroot%drivers\</Path>
</PathAndCredentials>
</DriverPaths>
</component>
</settings>
<cpi:offlineImage cpi:source=”" xmlns:cpi=”urn:schemas-microsoft-com:cpi” />
</unattend>
baris ke-4 dan 19, bila anda menginstall versi 64bit, maka ganti “x86″ dengan “amd64″
d. buat folder dengan nama “drivers” di FD e. extract driver yg sudah di download sebelumnya dan copy file dengan extensi *.cab ,*.inf and *.sys ke dalam folder “drivers” di FD tadi
f. sekarang coba kembali install windows 8 dengan menggunakan FD ini.
g. Yang terakhir,silahkan berdoa semoga instalasi berhasil
referensi: vov4ik829@ http://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_8-system/windows-8-clean-install-error-0xc0000001-on-a-new/f1430e1d-9ef3-4b17-aadd-79bc65365b05
*Setelah mencoba sendiri, akhirnya saya berhasil juga menginstall Windows 8 di laptop ini, dengan opsi yg pertama dan juga kedua *Untuk opsi ke-dua, driver AHCI bisa langsung didapat dari hasil extract driver dari acer, yang berada di dalam folder IATA_ALL.zip, copy saja semua file yang ada di dalam folder ini.
*Untuk driver WLAN, harus diinstall dahulu untuk mendapatkan drivernya (*.inf, *.cat, *sys), jadi sama saja, lebih baik tempuh cara pertama (upgrade), baru kemudian copy driver WLAN yg ada di folder /program files/atheros, bila anda menghendaki clean install di lain waktu. *sekali lagi ingat file autounattend.xml jangan disimpan di folder manapun, tapi taruh di luar.
*dan juga ingat bila anda menginstall versi 64bit, ganti kata “x86″ menjadi “amd64″ pada file autounttend.xml . *Bagi yang tidak ingin ribet ini saya sediakan langsung drivers dan file .xml :
versi 32bit:
versi 64bit:
*penulis tidak bertanggung jawab atas kerusakan apapun yang bisa terjadi, terima kasih.
w8v5

About rijkiramdani id

Hi, My Name is Rijki Ramdani. I am a webdesigner, blogspot developer and UI designer. I am a certified Themeforest top contributor and popular at JavaScript engineers. We have a team of professinal programmers, developers work together and make unique blogger templates.

2 komentar:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói
  nước cờ trên bàn thương lượng
  mbp
  erg
  nghịch lý
  chi square test
  nghệ thuật nói chuyện
  coase
  thuyết kỳ vọng
  chiến thắng con quỷ trong bạn
  cân bằng nash

  - Nhất là kiểu xí nghiệp cải cách này của chúng tôi, nói dễ nghe thì là hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp của công nhân, nói khó nghe thì chính là xí nghiệp tư doanh của một vài đại cổ đông. Thay đổi chế độ xã hội thì cán bộ chính quyền đều thề son sắt sẽ ủng hộ và giúp đỡ đến cùng nhưng khi thực hiện thì đều trái với lời nói. Không có mối quan hệ nào vững vàng thì liệu anh có thể khai mở cục diện thị trường được không?

  Triệu Quốc Đống cũng thở dài một hơi:
  - Đây cũng là đặc sắc của Trung Quốc, hiện tại chính quyền vẫn giữ vai một nhân vật cường thế trên thị trường giống như cũ. Tuy rằng các nhà kinh tế học đều hô hào chính quyền phải đổi vai nhưng quá trình chuyển đổi vai này lại diễn ra trong một thời gian dài, cho nên dù là thời điểm nào thì ảnh hưởng của chính quyền đều không thể xem nhẹ. Bất kể là ngành nghề của anh là gì thì cũng đều không thể tránh khỏi qua lại với chính quyền nên giữ gìn quan hệ tốt đẹp với cơ quan chính quyền là điều không thể thiếu.

  - Ừ, điểm này thì tôi rõ. Duy trì quan hệ tốt đẹp với các ban ngành chính quyền rất trọng yếu, điều này đối với công ty xây dựng Thiên Phu đang trong thời kỳ khai thác phát triển thì lại càng quan trọng.
  Dương Thiên Bồi gật gật đầu:
  - Tối nay tôi mời trưởng phòng xây dựng huyện Lý cùng hai trưởng ban bên dưới tụ tập ở khách sạn Đông Ninh, đều là người quen cũ nhưng sau khi thay đổi chế độ xã hội thì chưa có cơ hội mời bọn họ.

  - Bồi ca, anh nói với tôi việc này làm gì? Chẳng lẽ mấy cái chuyện kinh doanh cụ thể này mà anh còn muốn tới hỏi tôi sao?
  Triệu Quốc Đống nhìn quanh một chút rồi từ từ nói:
  - Tôi và Cổ thúc đều đã phủi tay khỏi ghế ông chủ rồi, cũng đã nói không quản tới chuyện gì nữa, công ty xây dựng Thiên Phu các anh thích làm gì thì làm, cùng lắm thì tôi chỉ nghĩ kế cho anh thôi.

  - Thích làm gì thì làm? Nói thì nghe nhẹ nhàng nhưng đây là vận mệnh của một trăm người, tài sản hơn hai triệu, tôi còn phải phụ trách cổ đông và công nhân đó.

  ReplyDelete